Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Marsu de 2017

27 de marsu a 2 de abrili

JEREMÍAS 12-16

27 de marsu a 2 de abrili
 • Pirekua 135 ka kómarhikua

 • Uandakuecha para uénani (3 min. o menusi)

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

 • Israeli mirikurhispti Jeobani(10 min.):

  • Jer 13:1-5. Jeremiasi úspti ambe enga Jeoba arhipka para jískani sintu ma linueri, nájkiruka úkua jukanchapka (jr-S páj. 51 párr. 17).

  • Jer 13:6, 7. Enga Jeremiasi nípka pʼíntani sintuni, kuenta íntskukuarhispti eska iámu terespkia (jr-S páj. 52 párr. 18).

  • Jer 13:8-11. Jeoba úraspti ini ilustrasionini para xarhatani eska israelitecheri inchandimekua jimbo, tsïtapiringaksï pájperakua Jeoba jingoni (jr-S páj. 52 párr. 19, 20; it-1-S páj. 386 párr. 2).

 • Ju je jirinhantani jukaparhakua ambe (8 min.):

  • Jer 12:1, 2, 14. ¿Ambe kurhanguarhispi Jeremiasi, ka ambe mókukuspi Jeoba? (jr-S páj. 118 párr. 11).

  • Jer 15:17. ¿Ambe eratsisïreni Jeremiasi de kúnguarhini máteruecha jingoni ka nénachi uá májkueni úni? (w04-S 1/5 páj. 11 párr. 16).

  • ¿Amberini jorhendasïni Jeobaeri ambe Bibliaeri arhintskua i semaneri?

  • ¿Náki ka náki punturini uá jarhuatani eianhpikuarhu i semaneri arhintskua?

 • Bibliaeri arhintskua (4 min. o menusi): Jer 13:15-27

JU JE SÁNDERU AMBAKITI JORHENTPIRICHENI

 • Primeru uandontskuarhita (2 min. o menusi): Pʼímarperakua ka bideu para Miántskua. Pendienti jurajku je ambe ma parajtsï úni pʼorhembintani.

 • Rebisita (4 min. o menusi): Pʼímarperakua ka bideu para Miántskua. Pendienti jurajku je ambe ma parajtsï úni ménderu pʼorhembintani.

 • Diskursu (6 min. o menusi): w16.03-S páj. 29-31. Tema: ¿Na xáni ióni ónhakata jatsispi Kʼéri Babilonia Tata Diosïri iretani?

KRISTIANUECHERI IREKUA