Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Marsu de 2016

7-13 de marsu

ESTER 6-10

7-13 de marsu
 • Pirekua 131 ka kómarhikua

 • Uandakuecha para uénani (3 min. o menusi)

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

 • Esteri orheta péraspti Jeobani ka imeri iretani(10 min.):

  • Est 8:3, 4. Nájkiruka Esteri kuájchakukata japkia, jarhuataspti imeri iretani nájkiruka úpiringa uándikunhani (ia-S páj. 142, 143 párr. 24, 25).

  • Est 8:5. Esteri sési eratsintaspti ambe enga arhipiringa rei Asueruni (w06-S 1/3 páj. 11 párr. 8).

  • Est 8:17. Uánikuechaksï judiu úkuarhispti (w06-S 1/3 páj. 11 párr. 3).

 • Ju je jirinhantani jukaparhakua ambe (8 min.):

  • Est 8:1, 2. ¿Néna kumplirikuarhispi ambe enga Jakobu uandapka enga uarhini jámaengia, eska Benjamini inchatiru arhukupiringa ambe enga euapka máteruechani? (ia-S páj. 142, rekuadru).

  • Est 9:10, 15, 16. Nájtuka lei uandaenga eskaksï judiuecha úpiringa pʼíkuni ambe engaksï uékapiringa, ¿andiksïsï no ísï úpi? (w06-S 1/3 páj. 11 párr. 4).

  • ¿Amberini jorhendasïni Jeobaeri ambe Bibliaeri arhintskua i semaneri?

  • ¿Náki ka náki punturini uá jarhuatani eianhpikuarhu i semaneri arhintskua?

 • Bibliaeri arhintskua: Est 8:1-9 (4 min. o menusi)

JU JE SÁNDERU AMBAKITI JORHENTPIRICHENI

KRISTIANUECHERI IREKUA

 • Pirekua 118

 • Ju je sési erokaani imechani engachi pʼímarhiaka(15 min.): Para kúnguarhikua jingoni exeni. Arhia je erachichani eskaksï uandantauaka experiensiechani engaksï miántskua ma jimbo nitamanchapka engaksï erokpini japka. Nitamatanhe xarhatakua ma ambakiti experiensiaeri ma.

 • Bibliaeri jorhenguarhikua kúnguarhikua jingoni: bm jorhenguarhikua 25 (30 min.)

 • I tánguarhikueri miántskua ka ambe engachi exeaka máteru jimbo (3 min.)

 • Pirekua 147 ka kómarhikua