Exeni ambe enga jataka

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Erakuni idiomani Purépecha

 JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI | JOB 6-10

Ambakiti achamasï Jobu xarhataspti imeri uandanhiata

Ambakiti achamasï Jobu xarhataspti imeri uandanhiata

Nájtuka Jobu tsïtapka iámu ambe, no sési pʼikuarherani ka pʼamenchani jarhani, no jurajkusïrendi Jeobani. Jimbosï Satanasi úpti eska Jobu no sési pʼikuarherapiringa paraka jurajkupiringa Jeobani. Niárasptiksï tanimu engaksï imeri amigu arhikuarhienga, ísïksï xarharasïrendi enajkiksï uandanhiani japi Jobuni jimbo, peru siete jurhiatikua engaksï imani jingoni japka no ma ambeksï arhispti para sési pʼikuastantani. Tátsekuaksï imani ambe arhispti enga kánikua no sési pʼikuastapka.

Jobu no méni jurajkuspti Jeobani nájkiruka no sési járhati tsʼéjkukuechani jatsiapka

6:3; 7:16; 9:20-22; 10:1, 12

  • Jobu xáni no sési ambe nitamanchaspti enga niárapka imani ambe eratsini enga no ísïpka. Ejemplu ma, eratsispti eska Jeoba no uandanhiasïrenga sini ima kurhajchasïreni o nómbe.

  • Enga xáni no sési nitamanchani japka no jamberi eratsispti eska imeri komu nitamakua úpiringa máteru ambe jimboeni.

  • Nájkiruka Jobu no sési nitamanchani japka, arhiaspti imechani engaksï no sési pʼikuastenga na enga xáni uékaenga Jeobani.