Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Maiu de 2017

8-14 de maiu

JEREMÍAS 35-38

8-14 de maiu
 • Pirekua 33 ka kómarhikua

 • Uandakuecha para uénani (3 min. o menusi)

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

 • Ébedi-méleki: ejemplu ma baloriri ka pʼamojperakueri(10 min.):

  • Jer 38:4-6. Sedekiasi chérhispti kʼuiripuni jimbosï jurajkupti paraksï Jeremiasiri ikiatspiticha kʼuaninhani posurhu ma atsïmu jingoni para uarhini (it-2-S páj. 984 párr. 7).

  • Jer 38:7-10. Ébedi-méleki uinhapikuarhintaspti ka balori jingoni jarhuataspti Jeremiasini (w12-S 1/5 páj. 31 párr. 2, 3).

  • Jer 38:11-13. Ébedi-méleki pʼamojpitispti (w12-S 1/5 páj. 31 párr. 4).

 • Ju je jirinhantani jukaparhakua ambe (8 min.):

  • Jer 35:19. ¿Andisï Jeoba újchakuraapi rekabitechani? (it-2-S páj. 793).

  • Jer 37:21. ¿Jeoba néna kuidarispi Jeremiasini, ka nénajtsïni uá jarhuatani i ambe engachi uandanhiani jauaka? (w98-S 15/1 páj. 18 párr. 16, 17; w95-S 1/8 páj. 5 párr. 6, 7).

  • ¿Ambeksïni jorhendaski Jeobaeri ambe Bibliaeri arhintskua i semaneri?

  • ¿Ambe máteru jukaparhakua ambejtsï exentaski i semaneri Bibliaeri arhintskuarhu?

 • Bibliaeri arhintskua (4 min. o menusi): Jer 36:27–37:2

JU JE SÁNDERU AMBAKITI JORHENTPIRICHENI

 • Primeru uandontskuarhita (2 min. o menusi): hf. Pendienti jurajku je ambe ma parajtsï úni pʼorhembintani.

 • Rebisita (4 min. o menusi): hf. Pendienti jurajku je ambe ma parajtsï úni ménderu pʼorhembintani.

 • Estudiu bíbliku (6 min. o menusi): jl jorhenguarhikua 26.

KRISTIANUECHERI IREKUA

 • Pirekua 127

 • Uétarhisïndi kuidariuani Kʼumanchikuechani Reinueri(15 min.): Kurhamarhikuecha ka mókuntskuecha para orhejtsïkuti ma nitamatarani. Enga exekuarhiakia bideu ka parti Uétarhisïndi kuidariuani Kʼumanchikuechani Reinueri, entrebistari je kúnguarhikuarhu anapu erachini enga komiterhu jaka para Kʼumanchikua Reinuerini kuidarini (enga no ma erachi kúnguarhikuarhu anapu jaka ini komiterhu, orhejtsïkutini enga orhekupajka orhejtsïkutichani entrebistari je. Enga ma kúnguarhikuajku tánguarhijka chári Kʼumanchikua Reinuerirhu, imani erachini entrebistari je enga ini ambe exejka). ¿Náki ánchikuarhitaksï úkuarhiski iásï sáni Kʼumanchikua Reinuerirhu, ka nákiksï úkuarhia tátsekisï? ¿Ambe uá úni pirenchi o erachi ma enga jorhenaka ini ánchikuarhitechani uáni o enga uéjka jorhenguarhini jarhuatapariani imechani engaksï jorhenaka? ¿Nénachi uá iáminduecha jarhuajpini para kuidarini?

 • Bibliaeri jorhenguarhikua kúnguarhikua jingoni (30 min.): bh kap. 15 párr. 17-20.

 • I tánguarhikueri miántskua ka ambe engachi exeaka máteru jimbo (3 min.)

 • Pirekua 28 ka kómarhikua