Exeni ambe enga jataka

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Erakuni idiomani Purépecha

2-8 de maiu

JOB 38-42

2-8 de maiu
 • Pirekua 63 ka kómarhikua

 • Uandakuecha para uénani (3 min. o menusi)

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

 • Jeoba jeiapanhintasïndi eskachi kómarhiaka máteruechani jimbo(10 min.):

  • Job 42:7, 8. Jeoba erokuarhisïrendi eska Jobu kómarhijpikupiringa Elifasi, Bildadi ka Sofarini (w13-S 15/6 páj. 21 párr. 17; w98-S 1/5 páj. 30 párr. 3-6).

  • Job 42:10. Enga Jobu na kómarhijpikuapkia, Jeoba tsinaspti (w98-S 1/5 páj. 31 párr. 3).

  • Job 42:10-17. Jeoba újchakuraspti Jobuni imeri jakajkukua ka tekantskua jimbo (w94-S 15/11 páj. 20 párr. 19, 20).

 • Ju je jirinhantani jukaparhakua ambe (8 min.):

  • Job 38:4-7. ¿Néskiksï “tsípa anapu jóskuecha” ka ambechi mítiski imecheri? (bh páj. 111 párr. 3 w06-S 15/1 páj. 3 párr. 2).

  • Job 42:3-5. ¿Ambechi uá úni parachi úni exeni Tata Diosïni ísï eska Jobu? (w15-S 15/10 páj. 7, 8 párr. 16, 17).

  • ¿Amberini jorhendasïni Jeobaeri ambe Bibliaeri arhintskua i semaneri?

  • ¿Náki ka náki punturini uá jarhuatani eianhpikuarhu i semaneri arhintskua?

 • Bibliaeri arhintskua (4 min. o menusi): Job 41:1-26

JU JE SÁNDERU AMBAKITI JORHENTPIRICHENI

 • Preparariua je i kutsïri presentasionichani (15 min.): Para kúnguarhikua jingoni exeni. Jatsikua je bideuechani presentasionicheri ka uanda je sánderu jukaparhakua ambe. Engajtsï uandaakia na engaksï úrakuarhijka selularicha o máteru ambe, uanda je máru ambe partiri “Néna úrani JW Library”. Miátanta je eianhpirichani eskaksï mándani kutsï jatsikuaka informirhu namuni ueltaksï exerpiaski bideuechani eianhpikuarhu. Pʼímarhia je paraksï karaani imecheri presentasionichani.

KRISTIANUECHERI IREKUA

 • Pirekua 60

 • ¿Úraxakijtsïa aplikasionini JW Library?(15 min.): Orheta sinku minutu jimbo, exe je temani kúnguarhikua jingoni. Jatsiku je bideuni Uéna je úrani “JW Library” ka exe je máru ambe erachicha jingoni. Tátsekua, májkueni ú je bideuecha jingoni Késkua je ka sési péraa je chári publikasionichani ka Eraku je néna arhintani. Pʼímarhia je iáminduechani paraksï késkuni JW Library imecheri telefonurhu, tabletarhu o komputadorarhu ka jima késkuani publikasionichani ante de 16 de maiu, enga exenhaaka tema “Néna úrani JW Library”.

 • Bibliaeri jorhenguarhikua kúnguarhikua jingoni (30 min.): bh apendisi pájina 230-231.

 • I tánguarhikueri miántskua ka ambe engachi exeaka máteru jimbo (3 min.)

 • Pirekua 14 ka kómarhikua