Exeni ambe enga jataka

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Erakuni idiomani Purépecha

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI | SALMOS 1-10

Para sési jarhani Jeoba jingoni, jatsiskachi para jiókuarhini imeri Uájperi juramukuani

Para sési jarhani Jeoba jingoni, jatsiskachi para jiókuarhini imeri Uájperi juramukuani

Uandakata jarhasptia eskaksï no jiókuarhipiringa Jeobani ka ni Jesusini

2:1-3

  • Uandakata jarhasptia eskaksï nasionicha no jiókuarhipiringa Jesusiri juramukuani, sino eskaksï ima uékapiringa juramuni.

  • I profesia kumplirikuarhispti Jesusiri jurhiatikuechani jimbo ka ístu iásï, niáraati kumplirikuarhini.

  • Salmista uandasïndi eskaksï nasionicha sïpa sïpamesïnga ambe ma enga no jukaparhaka. I ambe arhikuekasïndi eska ambe engaksï eratsini jaka úni, no ma ambe marhuauaka ka eskaksï kʼamakurhiaka.

Imajkuksïsï no uarhiati engaksï jiókuarhijka Reini enga Jeoba erakuka

2:8-12

  • Iámindu ima engaksï no jiókuarhiaka Mesiasiri Reinuni, kʼamajkunhaatiksï.

  • Ima engaksï jiókuarhiaka Jesusiri juramukuani, sésiksï irekaati ka pínandikua jingoni.