Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Juniu de 2017

 JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI | EZEQUIEL 6-10

¿Markarinhajtsï cha parajtsï tsípiti pakarani?

¿Markarinhajtsï cha parajtsï tsípiti pakarani?

Primeru kumplimientu bisioniri enga Esekieli exepka, ióntki úkuarhisti enga Jerusaleni kʼamajkunhapka. ¿Néna kumplirikuarhia i jurhiatikuechani?

9:1, 2

  • Achati enga tinta jatakua sekretariueri kámajka, Jesukristuni arhikuekasïndi.

  • Seisi achaticha armecha jingoni engaksï kʼamajkpijka, arhikuekaasïndi auandarhu anapu ejersituechani enga Jesusi orhejtsïkuajka.

9:3-7

  • Kʼéri muchedumbre, grani tribulasionirhu markarinhaati engaksï arhinhaakia eskaksï ísïska komu karichicha.

¿Ambe uá úni parani pʼirani markani ka tsípiti pakarani?