Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Juniu de 2017

12-18 de juniu

LAMENTACIONES 1-5

12-18 de juniu
 • Pirekua 128 ka kómarhikua

 • Uandakuecha para uénani (3 min. o menusi)

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

 • Jorhenani erokuarhini, jarhuatasïndijtsïni aguantarini(10 min.):

  • [Jatsiku je bideuni Informasioni de Lamentaciones].

  • Lam 3:20, 21, 24. Jeremiasi úspti tekantskua jingoni erokuarhini ka mintsikaspti Jeobani (w12-S 1/6 páj. 14 párr. 3, 4; w11-S 15/9 páj. 8 párr. 8).

  • Lam 3:26, 27. Orhepani uérani enga juchari jakajkukua tsʼéjkunhani jauaka, prepararisïndijtsïni parachi orhepani uérakuani máteru problemechani sánderu orhepani (w07-S 1/6 páj. 11 párr. 3, 4).

 • Ju je jirinhantani jukaparhakua ambe (8 min.):

  • Lam 2:17. ¿Ambe uandakua kumpliriski Jeoba enga Jerusaleniri ambe uandapka? (w07-S 1/6 páj. 9 párr. 4).

  • Lam 5:7. ¿Kuenta kurhajkuarhintasïni Jeoba ióntki anapu parienticheri no sési úkuecha jimbo? (w07-S 1/6 páj. 10 párr. 5).

  • ¿Ambeksïni jorhendaski Jeobaeri ambe Bibliaeri arhintskua i semaneri?

  • ¿Ambe máteru jukaparhakua ambejtsï exentaski i semaneri Bibliaeri arhintskuarhu?

 • Bibliaeri arhintskua (4 min. o menusi): Lam 2:20–3:12

JU JE SÁNDERU AMBAKITI JORHENTPIRICHENI

 • Primeru uandontskuarhita (2 min. o menusi): hf. Pendienti jurajku je ambe ma parajtsï úni pʼorhembintani.

 • Rebisita (4 min. o menusi): hf. Pʼímarhi je kʼuiripuni tánguarhikuecharhu.

 • Diskursu (6 min. o menusi): w11-S 15/9 páj. 9, 10 párr. 11-13. Tema: Jeoba jindesti juchari erensia.

KRISTIANUECHERI IREKUA

 • Pirekua 126

 • Ambe enga kúnguarhikua uétarhinchajka (8 min.): O exe je “Karta Grupueri enga Orhejtsïkuajka iámindu kúnguarhikuechani(ybgb17).

 • Ambe enga xáni úkia Jeobaeri kúnguarhikua (7 min.): Jatsiku je bideuni Ambe enga xáni úkia Jeobaeri kúnguarhikua juniueri 2017.

 • Bibliaeri jorhenguarhikua kúnguarhikua jingoni (30 min.): bh kap. 17 párr. 1-8.

 • I tánguarhikueri miántskua ka ambe engachi exeaka máteru jimbo (3 min.)

 • Pirekua 13 ka kómarhikua