Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Juniu de 2016

 KRISTIANUECHERI IREKUA

Jeobajtsïni jarhuatasïndi

Jeobajtsïni jarhuatasïndi

Salmos 52 a 59 jimbo, Dabidi uandaspti na enga pʼikuarherapka enga uánikua tsʼéjkukuechani nitamapka imeri irekuarhu. Peru, nájkiruka ini ambe nitamanchapka, méntkisï mintsikaspti Jeobani (Sl 54:4; 55:22). Ístu, kʼéri ambe arhispti Jeobani imeri uandakuecha jimbo (Sl 56:10). ¿Májkuenchi jakajkusïni ka mintsikani Jeobani? ¿Úrasïnchi imeri Karakatani para jirinhani jarhuajperata engachi problemechani jatsiajka? (Pr 2:6). ¿Náki bersikuluechaksïni jarhuataski chánksïni engajtsï arini ambe nitamani japka?

  • Engajtsï chkeni pʼikuarherapka.

  • Engajtsï pʼamenchani japka.

  • Engaksïni no sési pʼikuastapka.

  • Engajtsï no sési kánhapka.