Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Juniu de 2016

 JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI | SALMOS 52-59

“Jeobani jurajkuku chíti uandanhiata”

“Jeobani jurajkuku chíti uandanhiata”

Dabidi jatsispti para kʼérati tsʼéjkukuechani nitamaani imeri irekuarhu. Enga jamberi úntapka Salmo 55, tʼuini arini ambe nitamanchasptia.

  • No sésiksï arhispti

  • No sési kánhaspti

  • Konsiensia no sési pʼikuastasïrendi

  • Uájpani uarhiraspti

  • Pʼamenchakuechani

  • Traisionarisptiksï

Dabidi exentaspti néna orhepani uérakuani asta sánderu kʼérati tsʼéjkukuechani. Konseju enga íntspipka Tata Diosïni jimbo para né enga úpiringa ísï pʼikuarherani eska ima, jindesti: “Jeobani jurajkuku chíti uandanhiata”.

¿Nénachi uá úrani ini bersikuluni?

55:22

  1. Ju je mintsita jingoni kómarhini Jeobani ka eianguani juchari problemechani ka uandanhiatechani.

  2. Ju je jirinhani jarhuajperata Jeobaeri Karakatarhu ka imeri kúnguarhikueri apoiu.

  3. Ju je úni ambe enga juchari jájki jimbo jaka para sési péntani ambe ma, respetaripariani Bibliaeri prinsipiuechani.