Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Juliu de 2017

 KRISTIANUECHERI IREKUA

¿Perdonarikuarhiskiria?

¿Perdonarikuarhiskiria?

Ménisï, jamberichi úkua jukanchajka perdonarikuarhiani imani pekaduechani engajtsïni Jeoba puácheantakia. Kʼéri tánguarhikua rejioniri 2016 jimbo, enga arhinhaenga “Ju je no méni jurajkuni Jeobani”, diskursu ma jarhaspti ka bideu ma enga i amberi uandaenga. Úra je aplikasioni JW Library parajtsï exeni imani bideuni ka mókuanta je arini kurhamarhikuechani:

  • ¿Na xáni ióni expulsada jarhaspi Sonja?

  • ¿Náki textuechanksï arhikuantaspi orhejtsïkuticha Sonjani ka néna jarhuataspi i ambe?

  • ¿Néna kámaspi kúnguarhikua Sonjani enga ménderu Jeobaeri testiguepkia?

  • ¿Ambe no sési pʼikuastasïreni Sonjani ka néna jarhuataspi imeri táti?