• Pirekua 11 ka kómarhikua

 • Uandakuecha para uénani (3 min. o menusi)

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

 • ¿Kumplirisïntsï ambe engajtsï eiatspijka?(10 min.):

  • Eze 17:1-4. Babilonia mójtakuspti rei Joakinini Sedekiasi jimbo (w07-S 1/7 páj. 12 párr. 6).

  • Eze 17:7, 15. Sedekiasi no kumplirispti imeri aiatsperakuani de no jurajkuni Babiloniani, ka Ejiptuni kurhakuspti jarhuajperata (w07-S 1/7 páj. 12 párr. 6).

  • Eze 17:18, 19. Jeoba erokuarhisïrendi eska Sedekiasi kumpliripiringa ambe enga uandapkia (w12-S 15/10 páj. 30 párr. 11; w88-S 15/9 páj. 17 párr. 8).

 • Ju je jirinhantani jukaparhakua ambe (8 min.):

  • Eze 16:60. ¿Náki jindeski “pakatperakua enga no méni kʼamakurhiaka” ka néksï partisiparisïni? (w88-S 15/9 páj. 17 párr. 7).

  • Eze 17:22, 23. ¿Néski rama sapichu no choperi enga Jeoba uandapka eska ménderu ikarantapiringa? (w07-S 1/7 páj. 12 párr. 6).

  • ¿Ambeksïni jorhendaski Jeobaeri ambe Bibliaeri arhintskua i semaneri?

  • ¿Ambe máteru jukaparhakua ambejtsï exentaski i semaneri Bibliaeri arhintskuarhu?

 • Bibliaeri arhintskua (4 min. o menusi): Eze 16:28-42

JU JE SÁNDERU AMBAKITI JORHENTPIRICHENI

KRISTIANUECHERI IREKUA

 • Pirekua 36

 • Kumpliri je eiatsperakuani engajtsï jiáni úka engajtsï tembuperaka, nájkiruka chári temungurhikua no ísïka eskajtsï na erokuarhienga (10 min.): Diskursu para orhejtsïkuti ma nitamatarani, enga ¡Despertad! marsueri de 2014 jimbo pʼitakata jaka, pájinarhu 14 ka 15.

 • Jeobaeri amigu úkuarhi: Ju je méntkisï jurhimbitku uandantani (5 min.): Jatsiku je bideuni Ju je méntkisï jurhimbitku uandantani. Tátsekua, pʼímarhia je máru sapiichani engajtsï erakuapkia paraksï karharani plataformarhu ka kurhamarhia je máru ambe bideueri.

 • Bibliaeri jorhenguarhikua kúnguarhikua jingoni (30 min.): bh kap. 18 párr. 1-7.

 • I tánguarhikueri miántskua ka ambe engachi exeaka máteru jimbo (3 min.)

 • Pirekua 48 ka kómarhikua