Exeni ambe enga jataka

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Erakuni idiomani Purépecha

 KRISTIANUECHERI IREKUA

¿Ka engajtsï prekursori regulari úkuarhiskia ma uéxurhini?

¿Ka engajtsï prekursori regulari úkuarhiskia ma uéxurhini?

¿Prekursori regulari? ¡Jo! Exeakajtsï na engajtsï xáni uáni kóntperata intsïnhauaka (Pr 10:22).

ENGAJTSÏ PREKURSORISKA UÁKAJTSÏ:

  • Jorhenguarhini sánderu sési eianhpini ka tsípikua jingoni.

  • Uinhaperantani chári pájperakua Jeoba jingoni, jimboka engajtsï sánderu uandaska imeri ambe, sánderujtsï miáuaka na enga jásïka.

  • Sési pʼikuarherani, jimbokajtsï orheta péraaka Reinueri ánchikuarhitani ka tsípini pʼikuarherani úni ambe ma máteruecha jimbo (Mt 6:33; Uk 20:35).

  • Jarhani tánguarhikuarhu para prekursoricha jiáni enga sirkuitueri orhejtsïkuti pʼorhempini jauaka ka tánguarhikua espesialirhu enga jarhajka antesi de kʼéri tánguarhikua sirkuitueri ka Jorhentperakuarhu para Prekursoricha.

  • Sánderu aiatspiani ka jatsiani estudiu bíblikuechani.

  • Sánderu tiempu jarhani erachicha jingoni eianhpikuarhu ka uinhaperperantani (Ro 1:11, 12).