Exeni ambe enga jataka

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Erakuni idiomani Purépecha

Nénachi uá aiatspiani publikasionichani

Nénachi uá aiatspiani publikasionichani

LA ATALAYA

Kurhamarhikua: ¿Exesïntsï eska libru ma enga Tata Diosïni jimboeka jatsipiringa para útasï jarhani nájkiruka méntku úndakia uékani kʼamajkunhani?

Textu: Isa 40:8

Publikasioni: Íksï temecha uandantasïndi néna jimbo útasï jarhaski Biblia.

LA ATALAYA (últimu pájina)

Kurhamarhikua: Uékapiringa mítini nájtsï eratsisïni ari kurhamarhikueri [arhinta je primeru kurhamarhikuani pájina 16]. Máruksï jakajkusïndi eska kʼuiripu újtsikuarhiska relijionini. Máteruksï jakajkusïndi eska ambe máeska enga Tata Diosï úrajka para jarhuatani kʼuiripuni andarherani imani. ¿Cha ambe jakajkusïni?

Textu: Snt 1:27, (TNM)

Publikasioni: I artikulu uandasïndi ambeteru arhisïni Biblia i amberi. Uékapiringa junguani máteru jurhiatikua parachi exeni máru ambe i rebisteri.

AMBAKITI AMBE ENGA TATA DIOSÏRIKA

Kurhamarhikua: Para uánikuecha, Bibliaeri profesiechani arhiantani ísïsti eska notisiechani exeani telerhu. ¿Ménisïjtsï exeski o kurhaani ma ambe i amberi enga i karakata uandajka?

Textu: 2Ti 3:1-5

Publikasioni: I foietu uandasïndi andisï i ambe enga úkuarhini jaka, sési jimbomindu ambakiti ambe para imecha engaksï xénchajka Jeobani [exe je kurhamarhikuani 2 jorhenguarhikueri 1].

KARA JE CHÁRI PRESENTASIONI

Kara je chári presentasionini úrapariani orheta anapu ejempluechani.