Exeni ambe enga jataka

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Erakuni idiomani Purépecha

 JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI | ISAÍAS 52-57

Tata Jesukristu kómu nitamasti juchantsïni jimbo

Tata Jesukristu kómu nitamasti juchantsïni jimbo

“No xénchanhaspti ka no jiókuarhinhaspti kʼuiripuecha jimbo, [...] juchachi mísmu ísï exespka enajki Tata Diosï kastigarini japi, no sési kámani ka kómu nitamatarani”

53:3-5

  • Jesusi no xénchanhaspti ka uandasïrendiksï eska ima no sési ambe uandasïrenga Tata Diosïri. Máruksï eratsispti eska Jeoba kastigarixapka, komu enajki no sési úkuni japi no sési jásï ma pʼamenchakua jingoni.

“Jeoba mísmu tsípikuarhispti no sési úkuni; [...] ka imani jimbo sési uéraati ambe enga Jeoba xáni uéjka”

53:10

  • Jeoba kánikua no sési pʼikuarheraspti enga imeri Uájpa uarhipka, peru kánikua tsípispti enga exepka eska no méni jurajkuspka. Satanasi uandaspti eska kʼuiripu no méntkisï marhuakupiringa Jeobani. Jesusiri uarhikua xarhataspti eska no ísïska, marhuakuasti imechani engaksï moantajka ka jarhuajpispti para kumplirikuarhini “ambe enga Jeoba xáni uéjka”.