Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Febreru de 2016

 JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI | NEHEMÍAS 5-8

Neemiasi ambakiti orhejtsïkuti máespti

Neemiasi ambakiti orhejtsïkuti máespti

Tisri 455 a.deJ.

8:1-18

  1. Jamberi ini uelta, Neemiasi arhipti iretani eska tánguarhintapiringa para kómarhini Tata Diosïni.

  2. Iáminduechaksï kánikua tsípispti.

  3. Familiaeri orhejtsïkutichaksï tánguarhispti para arhintani Leini ka exeni nénaksï úpirini sánderu sési kumplirini.

  4. Uásptiksï arregluechani paraksï tsípikua jingoni úntani Kabaniecheri kʼuínchikuani.