Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Febreru de 2016

29 de febreru a 6 de marsu

ESTER 1-5

29 de febreru a 6 de marsu
 • Pirekua 86 ka kómarhikua

 • Uandakuecha para uénani (3 min. o menusi)

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

 • Esteri kuájpispti Tata Diosïri iretani(10 min.):

  • [Jatsiku je bideuni Informasioni de Ester].

  • Est 3:5-9. Amani jánguarhintaspti kʼamajkuni Tata Diosïri iretani (ia-S páj. 131 párr. 18, 19).

  • Est 4:11–5:2. Esteriri jakajkukua xáni kʼéspti enga no chénga uarhini (ia-S páj. 125 párr. 2; páj. 134 párr. 24- 26).

 • Ju je jirinhantani jukaparhakua ambe (8 min.):

  • Est 2:15. ¿Esteri néna xarhataspi eska kaxumbitispka ka eska pʼíngukuarhisïrenga? (w06-S 1/3 páj. 9 párr. 7).

  • Est 3:2-4. ¿Andisï Mardokeu no uékaeni kʼutitsekuni Amanini? (ia-S páj. 131 párr. 18).

  • ¿Amberini jorhendasïni Jeobaeri ambe Bibliaeri arhintskua i semaneri?

  • ¿Náki ka náki punturini uá jarhuatani eianhpikuarhu i semaneri arhintskua?

 • Bibliaeri arhintskua: Est 1:1-15 (4 min. o menusi)

JU JE SÁNDERU AMBAKITI JORHENTPIRICHENI

 • Primeru uandontskuarhita (2 min. o menusi): Aiatspi je foietuni Kurhajcha je Tata Diosïni. Pendienti jurajku je ambe ma parajtsï úni pʼorhembintani.

 • Rebisita (4 min. o menusi): Xarhata je néna úkuni rebisita ma imani enga jiókuarhika foietuni Kurhajcha je Tata Diosïni, ka exe je informasioni enga pájina 2 ka 3 jaka. Pendienti jurajku je ambe ma parajtsï úni ménderu pʼorhembintani.

 • Estudiu bíbliku (6 min. o menusi): Xarhata je néna úni estudiu bíbliku ma, úraparini foietuni Kurhajcha je Tata Diosïni ka irekakajtsï para méntkisï pájina 4 ka 5, enga kʼuiripu jiókuarhipka foietuni engajtsï primeru uelta pʼorhembipka (km-S 7/12 páj. 3 párr. 4).

KRISTIANUECHERI IREKUA

 • Pirekua 71

 • Ambe enga kúnguarhikua uétarhinchajka (10 min.)

 • ¿Nénaksïni jarhuataski jimbanhi tánguarhikua ka Programa para ánchikuarhini? (5 min.): Para kúnguarhikua jingoni exeni. Kurhamarhia je erachichani néna jarhuataaski jimbanhi tánguarhikua. Pʼímarhia je eskaksï sési prepararikuarhiaka para sánderu sési marhuakuani.

 • Bibliaeri jorhenguarhikua kúnguarhikua jingoni: bm jorhenguarhikua 24 (30 min.)

 • I tánguarhikueri miántskua ka ambe engachi exeaka máteru jimbo (3 min.)

 • Pirekua 149 ka kómarhikua