Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Febreru de 2016

 JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI | NEHEMÍAS 9-11

Ima engaksï sési marhuakujka Jeobani apoiariuasïndiksï imeri arregluechani

Ima engaksï sési marhuakujka Jeobani apoiariuasïndiksï imeri arregluechani

Jeobaeri ireta tsípikua jingoni apoiarispti mámaru ambe jimbo jurhimbiti kómarhikuani:

10:28-30, 32-39; 11:1, 2

  • Ireta Israeli prepararikuarhispti ka sési úntani Kabaniecheri kʼuínchikuani.

  • Pauani pauanksï tánguarhisïrendi para kurhaani Tata Diosïri Leini, ka ima ambe sési pʼikuastaspti.

  • Ireta uandaantaspti pekaduechani, kómarhispti Jeobani ka kurhakuni eska újchakurapiringa.

  • Aiakukuarhesptiksï seguirini apoiariuani iámindu arregluechani enga Tata Diosïri ireta uáuenga.

Méntkisï apoiariuani Tata Diosïri arregluechani arhikuekasïrendi:

  • Ima jingontku tembuchani enga kómarhienga Jeobani.

  • Íntspini tumina.

  • Patsani sábaduni.

  • Páni chkari para altari.

  • Íntskuni Jeobani imani ambe enga primeru uelta pʼikuntapiringa ka primeru karichini enga andajpenupiringa.