Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Febreru de 2016

 JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI | NEHEMÍAS 1-4

Neemiasi uékasïrendi jurhimbiti kómarhikuani

Neemiasi uékasïrendi jurhimbiti kómarhikuani
MÉNDERUENI XARHATAANI
Text
Image

455 a. de J.

 1. Nisán (msu./abr.)

  2:4-6 Neemiasi kurhajkuarhisïndi sésikua para úntani Jerusalenini, lugarini para kómarhini Jeoban

 2. Iyar

 3. Siván

 4. Tamuz (jun./jul.)

  2:11-15 Neemiasi i fecha ísï niárasïndi ka rebisariuasïndi bardechani

 5. Ab (jul./ag.)

  3:1; 4:7-9 Uénakuarhisïndi konstruksioni nájkirukaksï jarhajka ójkutakuecha

 6. Elul (ag./sep.)

  6:15 Kʼamaranhasïndi 52 jurhiatikua jimbo

 7. Tisri