Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Eneru de 2017

 JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI | ISAÍAS 38-42

Jeoba íntskusïndi uinhapikua imani enga kuataratini jaka

Jeoba íntskusïndi uinhapikua imani enga kuataratini jaka

40:29-31

  • Águila ma úsïndi ióni kárani tarhiata jorhepiti jimbo enga sïuinini úkuarhijka (corrientes térmicas) enga jini karhanchejka peru enga no xarharajka. Enga exentajka i jásï sïuinini ma, águila ísï kárasïndi eska sïuini na uantsïkuarhini jauaka ka i ambe úsïndi eska águila karhancheaka. Ka enga na sáni iauani karhanchejkia, kárasïndi no manatapariani alechani asta máteru sïuinini jásï ma jimbo ka ménderu májkueni úsïndi.

  • Engaksï águilecha újka ióni kárani no xáni jánguarhintaparini, sési xarhatasïndi na enga Jeoba íntskuajka uinhapikua imeri marhuatspirichani paraksï úni kʼéri ambe arhini.