Exeni ambe enga jataka

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Erakuni idiomani Purépecha

 KRISTIANUECHERI IREKUA

“Oh, Jeoba, mintsikasïngakini tʼungini”

“Oh, Jeoba, mintsikasïngakini tʼungini”

Jukaparhakuesti mintsikani Jeobani engachi sési o no sési nitamakuarhini jauaka (Sl 25:1, 2). Siglu ochurhu ante de Jesusi, judiuecha engaksï Juda irekapka niárasptiksï kʼéri uandanhiata ma jatsini enga tsʼéjkuapka náksï xáni mintsikasïreni Tata Diosïni. Uákachi uánikua ambe jorhenguarhini imani amberi enga úkuarhipka (Ro 15:4). Engajtsï exeakia bideuni Oh, Jeoba, mintsikasïngakini tʼungini”, mókuanta je arini kurhamarhikuechani:

  1. ¿Ambe kʼéri uandanhiata jatsispi Esekiasi?

  2. ¿Esekiasi néna úspi ambe enga arhijka Proverbios 22:3 enga prepararikuarhini japka engaksï ma repentku niárapiringa mínhaani?

  3. ¿Andisï Esekiasi no uékapi entregarikuarhini asiriuechani ka ni Ejiptu jingoni úkuarhini?

  4. ¿Andisï Esekiasi ambakiti ejemplu máe para kristianuecha?

  5. ¿Ambe ka ambe tsʼéjkusïni juchari mintsikakua Jeobani jimbo iásï?

Kara je na jatintsï úpirini xarhatani eskajtsï sánderu mintsikasïngia Jeobani.