Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Eneru de 2017

30 de eneru a 5 de febreru

ISAÍAS 43-46

30 de eneru a 5 de febreru
 • Pirekua 33 ka kómarhikua

 • Uandakuecha para uénani (3 min. o menusi)

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

 • Jeobaeri profesiaechaksï méntkisï kumplirikuarhisïndi(10 min.):

  • Isa 44:26-28. Jeoba uandarixaptia eska Jerusaleni ka imeri templu ménderu únhantapiringa, ka eska nema enga Siru arhinhaenga kʼamajkupiringa Babiloniani (ip-2-S páj. 71, 72 párr. 22, 23).

  • Isa 45:1, 2. Jeoba uandaspti na enga kʼamajkunhapiringa Babilonia (ip-2-S páj. 77, 78 párr. 4-6).

  • Isa 45:3-6. Jeoba explikarispti andisï Siruni úrapirini para kʼamajkuni Babiloniani (ip-2-S páj. 79, 80 párr. 8-10).

 • Ju je jirinhantani jukaparhakua ambe (8 min.):

  • Isa 43:10-12. ¿Andichisï uá uandani eskaksï israelitecha nasioni máespka testiguecheri? (w14-S 15/11 páj. 21, 22 párr. 14-16).

  • Isa 43:25. ¿Náki jindeski sánderu jukaparhakua ambe engajtsïni jimbo Jeoba puácheantajka pekaduechani? (ip-2-S páj. 60 párr. 24).

  • ¿Amberini jorhendasïni Jeobaeri ambe Bibliaeri arhintskua i semaneri?

  • ¿Náki ka náki punturini uá jarhuatani eianhpikuarhu i semaneri arhintskua?

 • Bibliaeri arhintskua (4 min. o menusi): Isa 46:1-13

JU JE SÁNDERU AMBAKITI JORHENTPIRICHENI

 • Primeru uandontskuarhita (2 min. o menusi): ll. Eiangu je Bibliaeri ambe kompanieruni ma ánchikuarhiteri o eskuelaeri.

 • Rebisita (4 min. o menusi): ll. Pendienti jurajku je ambe ma parajtsï úni ménderu pʼorhembintani.

 • Estudiu bíbliku (6 min. o menusi): jl jorhenguarhikua 4.

KRISTIANUECHERI IREKUA

 • Pirekua 143

 • ¿Andichisï uá mintsikani eska Biblia jurhimbitku uandasïnga? (15 min.): Jatsiku je bideuni ¿Andichisï uá mintsikani eska Biblia jurhimbitku uandasïnga?. Tátsekua, mókuanta je arini kurhamarhikuechani: ¿Nénachi uá úrani i bideuni engachi eianhpiaka kʼumanchikuecharhu, xanharu jimbo o nani engachi jauaka? ¿Náki ambakiti experiensiechantsï jatsiaski engajtsï úraka ini bideuni?

 • Bibliaeri jorhenguarhikua kúnguarhikua jingoni (30 min.): bh kap. 12 párr. 10-16.

 • I tánguarhikueri miántskua ka ambe engachi exeaka máteru jimbo (3 min.)

 • Pirekua 25 ka kómarhikua