Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Agostu de 2017

7-13 de agostu

EZEQUIEL 28-31

7-13 de agostu
 • Pirekua 85 ka kómarhikua

 • Uandakuecha para uénani (3 min. o menusi)

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

 • Jeoba meiamuntaspti nasionini ma enga no jakajkuenga imani(10 min.):

  • Eze 29:18. Babilonia anapu rei Nabukodonosori, no ma ambe intsïnhaspti nájkiruka xáni úkua jukanchapka para Tiruni kʼamajkuni (it-2-S páj. 1136 párr. 9).

  • Eze 29:19. Rei Nabukodonosori, Ejiptueri jatsikuarhikuani intsïnhaspti para meiamunhani enga Tiruni kʼamajkupka (it-1-S páj. 777 párr. 7).

  • Eze 29:20. Jeoba meiamuantaaspti babiloniuechani imani ánchikuarhita jimbo engaksï úkupka (g86-S 8/11 páj. 27 párr. 4, 5).

 • Ju je jirinhantani jukaparhakua ambe (8 min.):

  • Eze 28:12-19. ¿Néna terokuntasïni na engaksï jámaenga Tiru anapu juramuticha, Satanasi jingoni? (it-2-S páj. 640 párr. 4, 5).

  • Eze 30:13, 14. ¿Néna kumplirikuarhispi i profesia? (w03-S 1/7 páj. 32 párr. 1-3).

  • ¿Ambeksïni jorhendaski Jeobaeri ambe Bibliaeri arhintskua i semaneri?

  • ¿Ambe máteru jukaparhakua ambejtsï exentaski i semaneri Bibliaeri arhintskuarhu?

 • Bibliaeri arhintskua (4 min. o menusi): Eze 29:1-12

JU JE SÁNDERU AMBAKITI JORHENTPIRICHENI

 • Preparariua je i kutsïri presentasionichani (15 min.): Para kúnguarhikua jingoni exeni partini enga arhinhajka “Nénachi uá aiatspiani publikasionichani”. Jatsikua je bideuechani presentasionicheri ka uanda je sánderu jukaparhakua ambe. Pʼímarhia je eianhpirichani paraksï imecheri presentasionicharhu uandani imani amberi enga iásï úkuarhini jaka ka úrani bideuni ¿Uékapirintsï ambakiti ambe kurhaani?, engaksï aiatspini jámaaka foietuni Ambakiti ambe.

KRISTIANUECHERI IREKUA

 • Pirekua 82

 • Ambe enga kúnguarhikua uétarhinchajka (5 min.): O exe je kúnguarhikua jingoni ambejtsïni jorhendasïni Anuario (yb17-S páj. 35, 36 ka rekuadru páj. 35).

 • Ju je ambakiti kualidadichani xarhataani: Kaxumbikua(10 min.): Para kúnguarhikua jingoni exeni. Jatsiku je bideuni Ju je no úni imani ambe enga uáka úni eskachi jurajkuaka Jeobani: Kʼéramakuarhini.

 • Bibliaeri jorhenguarhikua kúnguarhikua jingoni (30 min.): bh kap. 19 párr. 1-7.

 • I tánguarhikueri miántskua ka ambe engachi exeaka máteru jimbo (3 min.)

 • Pirekua 66 ka kómarhikua