Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Agostu de 2016

 JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI | SALMOS 106-109

“Diosmeiamu arhi je Jeobani”

“Diosmeiamu arhi je Jeobani”

¿Andiksïsï israelitecha xáni sóntku mirikurhipi ambe enga Jeoba úpka para pʼímutantaani?

106:7, 13, 14

  • Jurajkusptiksï Jeobani paraksï imecheri sési jakua jirinhania iásï ka ambe engaksï uékaenga.

¿Nénachi uá mintsita jingoni agradeseritspini ka méntkisï ísï úni?

106:1-5

  • Eratsintaparini imani xáni uáni ambe engachi jimbo jatsika para agradesidu jarhani.

  • Eratsintaparini juchari erokuarhikuani.

  • Diosmeiamu arhiparini Jeobani ma ambe jimbomindu.