Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Abrili de 2017

 JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI | JEREMÍAS 17-21

Jurajku je eska Jeoba mójtakuauaka chári eratsikuechani ka jánguani

Jurajku je eska Jeoba mójtakuauaka chári eratsikuechani ka jánguani

Jurajkutakuarhi je paraksïni Jeoba mójtakuni

18:1-11

  • Jeoba sési jájkuantasïndi juchari kualidadichani, úrapariani konsejuechani ka jurhimberantaparintsïni.

  • Uétarhisïndi kurhandirani ka jurajkuni eskachi mójtakunhaaka.

  • Jeobajtsïni no méni afuersa úrasïndi imani ambe engachi no uéjka.

Alfareru ma uáti nóteru únia ambe enga eratsini japka úni kʼamukua ma jingoni

  • Jeobajtsïni íntskusti libre albedriu, ísï jimbo, uákachi tantiarikuarhini sinchi jurajkua eskajtsïni mójtakuaka o nómbe.

  • Jeoba ísï kámasïndi kʼuiripuni seguni eska na jiókuarhini jauaka imeri jarhuajperata.

¿Ambe ka ambe uétarhinchasïni eskarini Jeoba mójtakuchiaka?