Exeni ambe enga jataka

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Erakuni idiomani Purépecha

 KRISTIANUECHERI IREKUA

Ju je sési erokaani

Ju je sési erokaani

¿Néchani sési erokaani? Iámindu imechani engaksï nirajka tánguarhikuecharhu, ia sea engaksï jimbanhika o engachi ióni mítiakia (Ro 15:7; Eb 13:2). Úpirindi erachi máeni engajtsïni pʼorhembini jaka máteru paisi uératini o erachi ma enga nóteru eianhpijkia, enga iónisï nóteru nípkia tánguarhikuarhu. Enga cha ísï japiringa, ¿nájtsï pʼikuarherapirini? ¿Nójtsï agradeseripirini engaksïni uékperakua jingoni erokapiringa? (Mt 7:12). Jiájkani, ¿andichisï no jánguarhintajki iáminduechani uandajpaani Kʼumanchikua Reinuerirhu, ante de uénani tánguarhikua ka enga kʼamaraakia? I ambe úsïndi eska jauaka uékperakua ka eskaksï iáminduecha sési pʼikuarheraaka (Mt 5:16). Ísïsti, jamberichi no uáka iáminduecha jingoni uandontskuarhini. Peru engachi jánguarhintaska úni ambe ma, iáminduechaksï sési pʼikuarheraati. *

Jatsiskachi para méntkisï sési erokpini, no jiántku enga miánhantaaka tata Jesukristueri uarhikua. Engaksï jimbanhecha exeaka ambeski ambakiti uékperakua, jamberiksï uékaati kʼéri ambe arhini Tata Diosïni ka kómarhikua jurhimbitirhu jarhani (Jn 13:35).

^ párr. 3 Bibliaeri prinsipiuechajtsïni arhisïndi eskachi no jatsiska para uandajpaani imechani engaksï petanhantaka kúnguarhikuarhu o engaksï nóteru uéjkia Jeobaeri testigueni, engaksï niraska tánguarhikuecharhu (1Ko 5:11; 2Jn 10).