Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Abrili de 2016

4-10 de abrili

JOB 16-20

4-10 de abrili
 • Pirekua 79 ka kómarhikua

 • Uandakuecha para uénani (3 min. o menusi)

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

 • Uinhaperantaa je máteruechani sési járhati uandakuecha jingoni(10 min.):

  • Job 16:4, 5. Engachi konseju íntspiaka jatsiskachi para uinhaperpentani (w90-S 15/3 páj. 27 párr. 1, 2).

  • Job 19:2. Bildadiri no sési járhati uandakuechaksï no sési pʼikuastaspti Jobuni (w06-S 15/3 páj. 15 párr. 5; w94-S 1/10 páj. 32).

  • Job 19:25. Erokuarhikua tsíntskueri, jarhuataspti Jobuni enga uáni tsʼéjkukuechani jatsiapka (w06-S 15/3 páj. 15 párr. 4; it-2-S páj. 824 párr. 1, 2).

 • Ju je jirinhantani jukaparhakua ambe (8 min.):

  • Job 19:20. ¿Ambe arhikuekaspi Jobu enga uandapka: “Sïpakuarhisïnga juchiti sïnicheri sïkuiri jingoni”? (w06-S 15/3 páj. 14 párr. 13; it-2-S páj. 663 párr. 2).

  • Job 19:26. ¿Néna úpirini Jobu exeni Tata Diosïni enga no ma kʼuiripu újka exeni? (w94-S 15/11 páj. 19 párr. 17).

  • ¿Amberini jorhendasïni Jeobaeri ambe Bibliaeri arhintskua i semaneri?

  • ¿Náki ka náki punturini uá jarhuatani eianhpikuarhu i semaneri arhintskua?

 • Bibliaeri arhintskua: Job 19:1-23 (4 min. o menusi)

JU JE SÁNDERU AMBAKITI JORHENTPIRICHENI

 • Preparariua je i kutsïri presentasionichani (15 min.): Para kúnguarhikua jingoni exeni. Jatsikua je bideuechani presentasionicheri ka uanda je sánderu jukaparhakua ambe. Pʼímarhia je erachichani paraksï prepararini imecheri presentasionini.

KRISTIANUECHERI IREKUA

 • Pirekua 42

 • Jimbanhi jarhuajperata ma para uénani uandontskuarhini(10 min.): Para kúnguarhikua jingoni exeni. Pʼímarhia je iáminduechani paraksï úrani partini “¿Qué dice la Biblia?”, paraksï úni uandontskuarhini ka uénani estudiu bíbliku ma.

 • Preguntas de los lectores (5 min.): Diskursu para orhejtsïkuti ma nitamatarani, úraparini La Atalaya 15 de febreru de 2015, pájina 30, párrafu 4 a 6.

 • Bibliaeri jorhenguarhikua kúnguarhikua jingoni: bh kap. 1 párr. 14-17 ka apendisi páj. 225-227 (30 min.)

 • I tánguarhikueri miántskua ka ambe engachi exeaka máteru jimbo (3 min.)

 • Pirekua 81 ka kómarhikua