• Pirekua 17 ka kómarhikua

 • Uandakuecha para uénani (3 min. o menusi)

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

 • Jobu ambakiti ejemplu máesti jimboka no méni jurajkuspka Jeobani(10 min.):

  • Job 31:1. Jobu “pakatperakua ma” úspti imeri éskuecha jingoni (w15-S 15/6 páj. 16 párr. 13; w15-S 15/1 páj. 25 párr. 10).

  • Job 31:13-15. Jobu kaxumbitispti, jurhimbiti ka sési kaaspti máteruechani (w10-S 15/11 páj. 30 párr. 8, 9).

  • Job 31:16-25. Jobu intsïmbiasïrendi imechani engaksï sánderu uétarhinchaenga (w10-S 15/11 páj. 30 párr. 10, 11).

 • Ju je jirinhantani jukaparhakua ambe (8 min.):

  • Job 32:2. ¿Andisï Jobu uandapi eska “imeri tsípikua jurhimbitispka sánderu sési eska Tata Diosï”? (w15-S 1/7 páj. 12 párr. 2; it-1-S páj. 648 párr. 4).

  • Job 32:8, 9. ¿Andisï Eliu no chépi uandani nájkiruka ima sánderu sapichuepka enga jima japka? (w06-S 15/3 páj. 16 párr. 1; it-1-S páj. 135 párr. 6).

  • ¿Amberini jorhendasïni Jeobaeri ambe Bibliaeri arhintskua i semaneri?

  • ¿Náki ka náki punturini uá jarhuatani eianhpikuarhu i semaneri arhintskua?

 • Bibliaeri arhintskua: Job 30:24–31:14 (4 min. o menusi)

JU JE SÁNDERU AMBAKITI JORHENTPIRICHENI

 • Primeru uandontskuarhita: g16.2-S páj. 12, 13. Pendienti jurajku je ambe ma parajtsï úni pʼorhembintani (2 min. o menusi).

 • Rebisita: g16.2-S páj. 12, 13. Pendienti jurajku je ambe ma parajtsï úni ménderu pʼorhembintani (4 min. o menusi).

 • Estudiu bíbliku: bh páj. 170, 171 párr. 8, 9 (6 min. o menusi).

KRISTIANUECHERI IREKUA

 • Pirekua 115

 • Ju je jorhenguarhini imecheri engaksï méntkisï marhuakujka Jeobani (1Pe 5:9) (15 min.): Para kúnguarhikua jingoni exeni. Jatsiku je bideuni Harold King: Se mantuvo fiel en la cárcel (exe je tv.jw.org/es, jima enga arhijka VIDEOS > ENTREVISTAS Y EXPERIENCIAS). Tátsekua, uá je arini kurhamarhikuechani: ¿Néna úspi erachi King uinhapiti jarhani Jeobaeri ambe jingoni enga ónhakata japka? ¿Nénajtsïni uá jarhuatani pireani pirekuechani Reinueri jiáni engachi no sési nitamakuarhini jauaka? ¿Ambejtsïni manatasïni úni ejemplu erachiri Harold King?

 • Bibliaeri jorhenguarhikua kúnguarhikua jingoni: bh kap. 2 párr. 1-9 (30 min.)

 • I tánguarhikueri miántskua ka ambe engachi exeaka máteru jimbo (3 min.)

 • Pirekua 61 ka kómarhikua