Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Abrili de 2016

11-17 de abrili

JOB 21-27

11-17 de abrili
 • Pirekua 83 ka kómarhikua

 • Uandakuecha para uénani (3 min. o menusi)

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

 • Jobu no jurajkuspti eskaksï no sési ambe eratsitarapiringa(10 min.):

  • Job 22:2-7. Elifasi imani ambe uandaspti enga no ísïpka ka eska ima na eratsienga (w06-S 15/3 páj. 15 párr. 6; w05-S 15/9 páj. 26, 27; w95-S 15/2 páj. 27 párr. 6-páj. 28 párr. 1).

  • Job 25:4, 5. Bildadi no sési járhati eratsikuechani úraaspti (w05-S 15/9 páj. 26, 27).

  • Job 27:5, 6. Jobu no jurajkuspti eskaksï máteruecha jakajkutarapiringa eska no úspka sési marhuakuni Jeobani (w09-S 15/8 páj. 4 párr. 8; w06-S 15/3 páj. 15 párr. 8).

 • Ju je jirinhantani jukaparhakua ambe (8 min.):

  • Job 24:2. ¿Andisï kʼéri delitu máepi manataani linderechani engaksï xarhataenga nani jamberispi terrenu ma? (it-1-S páj. 1160).

  • Job 26:7. ¿Andisï ísku pakatpejki ambe enga Jobu uandapka Echeriri? (bh páj. 23 párr. 8).

  • ¿Amberini jorhendasïni Jeobaeri ambe Bibliaeri arhintskua i semaneri?

  • ¿Náki ka náki punturini uá jarhuatani eianhpikuarhu i semaneri arhintskua?

 • Bibliaeri arhintskua: Job 27:1-23 (4 min. o menusi)

JU JE SÁNDERU AMBAKITI JORHENTPIRICHENI

 • Primeru uandontskuarhita: Portada rebisteri g16.2-S. Pendienti jurajku je ambe ma parajtsï úni pʼorhembintani (2 min. o menusi).

 • Rebisita: Portada rebisteri g16.2-S. Pendienti jurajku je ambe ma parajtsï úni ménderu pʼorhembintani (4 min. o menusi).

 • Estudiu bíbliku: bh páj. 167 párr. 3, 4 (6 min. o menusi).

KRISTIANUECHERI IREKUA

 • Pirekua 129

 • Néna kuájpikuarhini no nemani ataparini (15 min.): Para kúnguarhikua jingoni exeni. Jatsiku je bideuni Néna kuájpikuarhini no nemani ataparini (exe je jw.org, jima enga arhijka ENSEÑANZAS BÍBLICAS > JÓVENES. Ka pʼurhe jimbo eraku je). Tátsekua, exe je erachicha jingoni arini kurhamarhikuechani: ¿Andiksïnisï úpirini no sési kámani chíti kompanieruecha? ¿Ambe no sési ambe úsïni úkuni nemani enga no sési kánhajka eskuelarhu? ¿Amberi uá úni parari kuájpikuarhini o paraksïni no no sési kámani? ¿Néniri jatsiski para eianguni engaksïni no sési kámajka? Uanda je ambe enga arhijka libru Los jóvenes preguntan (bolumeni 2), kapitulu 14.

 • Bibliaeri jorhenguarhikua kúnguarhikua jingoni: bh kap. 1 párr. 18-24 (30 min.)

 • I tánguarhikueri miántskua ka ambe engachi exeaka máteru jimbo (3 min.)

 • Pirekua 102 ka kómarhikua