Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Kurhajcha je Tata Diosïni ka irekakajtsï para méntkisï

 PARTI 14

¿Nénajtsï uá xarhatani eskajtsï Jeobaeri ladu jimbo jarhaska?

¿Nénajtsï uá xarhatani eskajtsï Jeobaeri ladu jimbo jarhaska?

U je ambe enga Tata Diosï uékajka (1 Pedru 5:6-9)

Uétarhisïndi kánikua uinhapikuarhintani para úni jurajkuani imani pʼindekuechani engaksï no terokuntajka Bibliani jingoni.

Asï jáma je politikarisï inchamukuni, jimbokaksï imecha no jiókuarhisïnga Jeobani ka ni imeri Gobiernuni.

 Sánderu ambakiti ambe para jucha, jindesti: kurhajchani Tata Diosïni (Mateu 7:24, 25)

Tánguarhi je Jeobaeri testiguechani jingoni, imaksïni jarhuatati parajtsï úni mítini Tata Diosïni.

Seguiri je jorhenguarhini Tata Diosïri ambe, ka u je ambe enga ima uandajka.

Engajtsï sánderu jakajkuakia Jeobani, aiakukuarhi je imani ka itsï atakuarhi je (Mateu 28:19).

Kurhajcha je Tata Diosïni. Arhinta je Bibliani, ka kurhakua je Jeobaeri testiguechani eskaksïni jarhuataaka kurhanguni Bibliani. Engajtsï irekaska ísï eskajtsï na jorhenguarhini jauaka, uákajtsï irekani para méntkisï (Salmo 37:29).