Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Jorhendaa je chári sapiichani

 JORHENGUARHIKUA 3

Raabi mintsikaspti Jeobani

Raabi mintsikaspti Jeobani

¿Uékapiriniri mítini na irekanhasïreni máteru tiempurhu? Eranhaska eskachi kʼuanhaskuntasïnga tiempuni, ka eskachi niárasïnga ireta Jeriko, jini Kanaani. Jima, kʼuiripu no jakajkusïndi Jeobani. Peru uarhiiti ma irekasti enga no májkuenika. Raabi arhinhasïndi.

Desdeka sapichuepka, Raabi uánikua ambe kurhaaspti Jeobaeri ambe. Mítispti néna jarhuataspi Jeoba israelitechani paraksï andani imeri enemiguechani. Jeoba, Moisesini úraspti para Ejiptu uératini petaantani israelitechani. ¡Niáraspti mari Charhapitini arhukuni para ireta úni parhikuni! Ka iásï Raabi kurhaasïndi ambe ma enga kánikua ísku pakatajka: ¡israelitechaksï Jeriko no iauani jarhasti, jo, jima enga ima irekaka!

Raabi jarhuataspti achatichani jimboka mintsikasïrenga Jeobani

Ma chúrikua, tsimani israelitechaksï inchasïndi Jeriko paraksï sïpatekuarku echerini exeni. Niárasïndiksï Raabiri kʼumanchikuarhu ka Raabi arhiasïndi eskaksï jima pakaraaka. Ima chúrikua, Jeriko anapu rei mítisïndi eskaksï tsimani achaticha inchaska Jeriko paraksï echerini exeni ka eskaksï Raabiri kʼumanchikuarhu jarhaska. Jimbosï axaajti máru achatichani paraksï nirani jirinhaani. ¿Ambe úsïni Raabi? Asotearhu jískaasïndi achatichani, ka arhiasïndi imechani enga rei axaapka: “Ima engaksï jupka echerini exeni, níntastiksïa. Perujtsï andanguauaka engajtsï uiriiska”. ¡Ísï kuájchakuaspti Raabi, israelitechani! ¿Uékapiriniri mítini andisï jarhuataapi?... Jimboka jakajkusïrenga Jeobani, mítisti eska Jeoba jarhuatauaka israelitechani paraksï andani ireta Jerikoni ka Kanaani anapu echerini.

Achaticha engaksï echerini nípka exeni, aiakusïndiksï ambe ma Raabini ante de níntanksï: enga Tata Diosï kʼamajkuaka Jerikoni, ima ka imeri familiaksï tsípiti pakaraati. Peru para ísï úkuarhini, jatsisti para ambe ma úni. ¿Ambe úpirini?... Achatichaksï arhisïndi: “Jatsiskari para jótakuni i sïndari charhapitini bentanarhu ka tánanta chíti familiani ini kʼumanchikuarhu”. Raabi ísï úsïndi. ¿Uékasïniri mítini ambe úkuarhispi tátsekua?...

Jeoba kuájchakuspti Raabini ka imeri familiani

Máru jurhiatikuecha tátsekua, israelitechaksï mémindu uanotasïndi ireta Jerikoni. Seisi jurhiatikuaksï ísï úsïndi, ma uelta ma jurhiatikua jimbo, no mintsiraparini. Peru septimu jurhiatikua jimbo, siete ueltaksï uanotasïndi, ka jimajkani iáminduechaksï kánikua uinhachasïndi. Ka mátirku úkuarhisïndi ambe ma: ¡Jeoba úsïndi eskaksï Jeriko anapu bardecha kuarhatseaka! Peru ¿ambe  úkuarhisïni Raabiri kʼumanchikua jingoni? No kuarhatsesïndi, jimboka sïndari charhapiti jótakuarhiska bentanarhu. ¿Exesïniri sïndarini, dibujurhu?... ¡Ísïksï tsípiti pakaraspti Raabi ka imeri parienticha!

¿Exeskiri eska Raabi tsípiti pakaraska jimboka kurhajchaspka Jeobani?... Mítispti eska Tata Diosï kuidaripiringa, ka jimbosï mintsikapti. Engaksï eiangupka iámindu ambe enga Tata Diosï úpka, méntkisï mintsikaspti Jeobani. Tʼujturi uánikua ambe jorhenguarhixaka Jeobaeri ambe. ¿Kurhajchari Jeobani, ísï eska Raabi?... ¡Jo ísïri uáka!

JU JE EXENI BIBLIARHU:

  • Josué 2:1-24; 6:1-5, 14, 15, 20-25

  • Ebreu 11:31