Malaui

Tánguarhikua para nirani aianhpini

Aianhpikua

Tánguarhikua orhejtsïkutichani jingoni

Karakata Griegaechaksï mémichani uandasïndi Bernaberi ambe ka apostuli Pablueri ambe. I orhejtsïkutichaksï pʼorhembiasïrendi kúnguarhikuechani. ¿Andiksïsï inde ambe uáeni? Jimbokaksï uékasïrenga eskaksï kúnguarhikuecha sési japiringa Tata Diosïni jingoni. Pablu uandaspti eska uékasïrenga ménderu pʼorhembiantani erachichani para exeani nénaksï nitamakuarhexapi. Kánikua tsitisïrendi uinhaperantaani erachichani, nájkiruka jatsipiringa para uánikua kilometru xanharani (Ukuecha 15:36). Ka májkuenksï pʼikuarherasïndi iásï, i erachicha engaksï kúnguarhikuechani pʼorhembiajka.

Pʼorhembisïndijtsïni parajtsïni uinhaperantani. Mándani sirkuitueri orhejtsïkuti, beinte kúnguarhikuechani ísï pʼorhembiasïndi tsimani uelta ma uéxurhini jimbo, ka ma semana jarhasïndi mándani kúnguarhikuarhu. Uánikua ambechi uáka jorhenguarhini i erachicheri ka imeri uarhiticheri engaksï tembuchatiika, jimbokaksï ícha, ióni marhuakuskia Jeobani. Íksï jánguarhintasïndi sési mítiani tumbichani ka kʼératichani, ka tsitisïndiksï juchantsïni jingoni nirani aianhpini Jeobaeri ambe, ka nirani pʼorhembiani imechani engachi jorhendaani jaka Bibliaeri ambe. Íksï erachicha nirasïndi kúnguarhikuarhu anapu orhejtsïkutichani jingoni pʼorhembiani máteru erachichani para uinhaperantaani. Ístu parajtsïni uinhaperantani, ambakiti arhijtsïkperatechanksï nitamataraasïndi kúnguarhikuarhu ka kʼéri tánguarhikuecharhu (Ukuecha 15:35).

Uandanhiasïndiksï iáminduechani jimbo. Sirkuitueri orhejtsïkuticha tsitisïndiksï exeni na engaksï marhuakuni jarhajka kúnguarhikuecha Jeobani. Tánguarhintasïndiksï orhejtsïkuticha jingoni ka orhejtsïkuticheri jarhuajpirichani jingoni, paraksï exeni na enga ánchikuarhini jaka kúnguarhikua, ka jarhuajperata íntsaasïndi paraksï sánderu sési ánchikuarhini kúnguarhikuarhu. Jarhuatasïndiksï prekursorichani, paraksï úni sési aianhpini Bibliaeri ambe. Ka kánikuaksï tsitisïndi mítiani imechani engaksï apenasi uénani jarhajka tánguarhini ka engaksï sési jorhenguarhini jaka Bibliaeri ambe. I erachicha, kánikuaksï tsitisïndi ísï ánchikuarhini ka jindesïndiksï ma “jarhuajpiri para [juchantsïni] jingoni” (2 Korintu 8:23). Ju je májkueni mintsikani ka jakajkuni Jeobani eskaksï i erachicha (Ebreu 13:7).

  • ¿Andiksïsï pʼorhembiajki kúnguarhikuechani sirkuitueri orhejtsïkuticha?

  • ¿Nénaksïni marhuachia engaksïni i erachicha juuaka pʼorhembini?