Exeni ambe enga jataka

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Erakuni idiomani Purépecha

 ARHUKUKATA 1

Tata Kuerajpiri intsïkuarhisïndi kʼuiripuni sési jándekua ma

Tata Kuerajpiri intsïkuarhisïndi kʼuiripuni sési jándekua ma

Tata Diosï kuerasïndi iámindu ambe; kuerasïndi achatini ka uarhitini no ma pekadu jingoni, ireraasïndi sési jándekuarhu ka íntsasïndi juramukuechani

“UÉNAKUARHU Tata Diosï kuerasti auandani ka echerini.” (Génesis 1:1.) Uandanhasïndi, eskaksï i uandakuecha jindeska engaksï iónisï sánderu mítikuarhika. Ini uandakuechani jingoni, xarharasïndi eska Jeobaeri ambeska enga sánderu uandajka Biblia, ima enga sánderu uinhapitika ka enga kueraka iámindu ambe, echerini jamberi engachi jimbo irekani jaka. Ístu uandasïndi eska Tata Diosï uánikua tiempuechani jimbo sési jántskapaxapka Echerini ka mámaru ambakiti ambe kuerapaxapti, Biblia arhiasïndi i tiempuechani, jurhiatikuecha.

Sánderu jukaparhakua ambe enga Jeoba kuerapka ixú, jindesti kʼuiripuni. Para kuerani orheta achatini, tʼupuri sáni úraspti. Ka májkueni jásï kuerasti eska Ima, i ambe arhikuekasïndi eska kʼuiripujtu úpiringa xarhatani uékperakua, jánhaskakua, ka máteru jarhati pʼikuarherakuechani enga Tata Diosï xarhataajka. Achatini, Adani arhiraspti, ka ireraspti sési jándekuarhu ma jimbo enga arhirapka Edeni. Edeni jardini máespti enga Tata Diosï úpka, ka uánikua anhatapuecha jarhaspti engaksï ambakiti fruta jukaenga.

Ma jurhiatikua, Tata Diosï eratsispti eska achati pámpiri ma uétarhinchasïrenga, isï jimbo Tata Diosï úspti Ebani —orheta uarhitini— úraparini Adaniri tsirini ma, ka íntskuspti Adanini paraka imeri témbaepiringa. Adani sési pʼikuarheraspti, isï jimbo pirekua ma úntaspti enga isï arhienga: “I kʼóru úkata jarhasti juchiti únichani jingoni ka juchiti kʼuiripeta jingoni”. Ístu, Biblia uandasïndi: “Isï jimbo achati jurajkuati imeri tátembani ka imeri amambani, para kúnguarhini imeri uarhitini jingoni, ka íksï tsimarani májku kuerpueuatiksï” (Génesis 2:22-24; 3:20).

Adani ka Eba jatsisptiksï para kurhajchani tsimani juramukuechani. Orheta, jatsisptiksï para sési jántskani Echerini ka ánchitarhani, ka uánikua uájpechani kánguarhiani. Ka tsimani, jarhaspti anhatapu ma sési jándekuarhu, engaksï no úpiringa akuni: “Anhatapu mímixekueri enga jindepka sési amberi ka no sési amberi” (Génesis 2:17). ¿Ambeksï úkuarhinchapirini engaksï no kurhajchapiringa ini juramukuani? Uarhipirindiksï. Jima jarhaspti paraksï ima xarhatakuni Tata Diosïni eskaksï uékasïrenga, eskaksï jiókuarhixapka imeri juramukuani ka eskaksï jaiapanhikuntaxapka iámindu ambe. Ima temungurhiri iámindu ambeksï jatsikuarhespti parakaksï kurhajchapiringa imeri Kuerajpirini. Nóksï ma pekadu jukaraspti, jimboka Biblia uandasïnga: “Tata Diosï exespti iámindu ambe enga úpka ka, ¡exe!, iámindu ambe ambakitispti” (Génesis 1:31).

(Pʼitakata jarhasti Génesis kapituluecha 1 ka 2.)