Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Juchiti libru enga Bibliaeri ambe uandajka

Uandantskua 80: Israeli uéakuntasïndi Babilonia uératini

Uandantskua 80: Israeli uéakuntasïndi Babilonia uératini

SÁNO tsimani uéxurhinistia engaksï meduecha ka persecha inchaakupka Babilonia. ¡Ka exe ambe enga úkuarhini jaka iásï! Jo, israelitechaksï uéakuntaxati Babilonia. ¿Nénaksï úski ísï úni? ¿Né jurajkuaski?

Siru, juramuti Persia anapu. Uánikua uéxurhini ante de Siru andajpenuni, Jeoba ústi eska profeta Isaiasi i ambe karapiringa imeri ambe: ‘Uákari ambe engani uéjka ji eskari uáka. Mítakataksïni jatsichiauati puertechani parari úni inchaakuni iretarhuʼ. Ka ísï úkuarhesti, Siru orhekuapasti meduechani ka persechani inchaakuni Babilonia, ma chúrikua engaksï puertecha mítakata pakarapka.

Peru ístu, Isaiasi Jeobaeri profeta ma, uandasti eska Siru juramupiringa eska Jerusaleni ka imeri templu ménderu sési únhantapiringa. ¿Siru juramuspi i ambe? Jo. I ambe arhiasti israelitechani: ‘Ni je Jerusaleni, ka tarhatanta je chári Tata Diosï Jeobaeri templuniʼ. Ka i ambesïksï nirani jati úni israelitecha.

Israelitechaksï uéakuntaxati Babilonia uératini

Peruksï no iámindu engaksï Israeli anapueka úsïndiksï kʼuanhatsintani, jimboka jukari iauani jarhaska Jerusaleni. Sáno 800 kilometru ísï pakarasïndi, ka uánikuechaksï tʼarhepistia ka pʼamenchatinksï. Peru ístu jarhasti máteru ambe engaksï jimbo no újka kʼuanhatsintani. Ka íchani Siru arhiasïndi: ‘Íntskua je plata ka oru ka máteru ambe imechani engaksï niuaka Jerusalenini ka templuni tarhatantaniʼ.

Ísï jimbo, israelitecha engaksï kʼuanhatsintajka Jerusaleni, uánikua ambeksï intsïnhasïndi. Ístu, Siru íntsasïndi tasonichani ka kopechani enga juramuti Nabukodonosori petapka Jeobaeri templurhu jiáni enga kʼamajkupka Jerusalenini. Ka uánikua ambeksï pásïndi israelitecha.

Tʼámu kutsï ísï tátsekua, israelitechaksï niárasïndi Jerusaleni. Jiájkani andangusïndi 70 uéxurhini enga Jerusaleni kʼamajkunhapka ka enga nóteru nema pakarapka irekani. Peru nájkirukaksï israelitecha kʼuanhatsipkia Jerusaleni, jauatiksï jurhiatikuecha engaksï kánikua no sési nitamakuarhiaka, eskachi na exeaka.

Isaías 44:28; 45:1-4; Esdras 1:1-11.Kurhamarhikuecha

 • Exe dibujuni, ¿ambeksï úxaki israelitecha?
 • ¿Siru néna úski ima ambe enga Jeoba Isaiasini jimbo uandapka?
 • ¿Siru ambe arhiasïni israelitechani engaksï no úpka kʼuanhatsintani Jerusaleni?
 • ¿Siru ambe íntsaspi kʼuiripuechani parakaksï pápiringa Jerusaleni?
 • ¿Israelitecha na xáni ióni jimboksï niárasïni Jerusaleni?
 • ¿Namuni uéxurhini nitamaspi enga nóteru nema pakarapka irekani Jerusaleni?

Máteru kurhamarhikuecha

 • Arhinta Isaías 44:28 ka 45:1-4.

  ¿Néna ménderu uandaspi Jeoba eska niárapiringa ísï úkuarhini eska na uandapka Sirueri ambe? (Isa. 55:10, 11; Rom. 4:17.)

  Ambe enga Isaiasi uandapka Sirueri, ¿néna xarhatasïni na enga Jeoba újka uandani ambe enga úkuarhiaka sánderu orhepatini? (Isa. 42:9; 45:21; 46:10, 11; 2 Ped. 1:20.)

 • Arhinta Esdras 1:1-11.

  Ísï eska imecha engaksï no úpka kʼuanhatsintani Jerusaleni, ¿nénachi uá iásï ‘uinhaperakuantani jájkichani’ imechani engaksï uáka sánderu marhuakuni Jeobani? (Esd. 1:4, 6; Rom. 12:13; Kol. 4:12.)