Exeni ambe enga jataka

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Erakuni idiomani Purépecha

Parti 3: Engaksï Ejiptu petanhajka asta orheta juramuti Israeli anapu

Parti 3: Engaksï Ejiptu petanhajka asta orheta juramuti Israeli anapu

Moisesi petaantaspti israelitechani Ejiptu uératini ka paaspti Sinai juátarhu jamberi, nani enga Tata Diosï Imeri juramukuechani íntskuapka. Tátsekua, Moisesi 12 achatichani axaspti paraksï nirani exeni echeri Kanaani anapuni. Peruksï 10 achaticha nóksï jurhimbiti uandantaspti. Úsptiksï eskaksï kʼuiripuecha ménderu uékapiringa Ejiptu kʼuanhatsintani. Jimbokaksï israelitecha no jakajkuspka, Tata Diosï kastigariaspti ka úspti eskaksï 40 uéxurhini jámapiringa desierturhu ísï.

Tátsekua, Josue erakunhasti paraka paapiringa israelitechani echeri Kanaani. Jeoba milagruechani uásti, parakaksï úpiringa iámindu paisini mínguarhini. Ústi eska Jordanirhu anapu itsï nóteru iorhepiringia, eska Jeriko anapu bardechaksï kuarhatsepiringa ka eska Jurhiata anhaxurhipiringa ma jurhiatikua. Seisi uéxurhini jimbo tátsekua, israelitechaksï mínguarhisptia iámu echeri kananeuecherini.

Josueni jingoni uénani, Israeli 356 uéxurhini juramuminhaspti juesichani jimbo. Jorhenguarhisïngachi uánikuecheri ambe, komueska Barakiri, Gedeoniri, Jefteri, Sansoniri ka Samueliri. Ístu arhintasïngachi máru uarhiticheri ambe komueska Raabiri, Déboraeri, Jaeliri, Rutiri, Noemiri ka Dalilaeri. Parti TRESI jimbo, nitamasïndiksï 396 uéxurhini.

Tabernakulu