Exeni ambe enga jataka

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Erakuni idiomani Purépecha

 JORHENGUARHIKUA 50

Jeoba kuájpisïndi Jeosafatini enemiguecheri

Jeoba kuájpisïndi Jeosafatini enemiguecheri

Jeosafati Juda anapu rei máespti ka kʼamajkuaspti Baaliri altarichani ka idoluechani engaksï imeri paisirhu japka. Ima uékasïrendi eska iámindu kʼuiripu mítiapiringa Jeobaeri leichani. Jimbosï axaapti iámu Juda, prínsipechani ka lebitechani paraksï jorhentpiani Jeobaeri leichani.

Máteru iretechaksï chésïrendi uarhipeni Juda jingoni, jimbokaksï mítispka eska Jeoba jarhuatasïrenga imeri iretani. Astaksï regalu ambe pákusïrendi rei Jeosafatini. Peru moabitecha, ammonitecha ka máteru iretecha Seíri anapuecha, nirasptiksï uarhipeni Juda jingoni. Jeosafati mítispti eska uétarhinchapiringa Jeobaeri jarhuajperata. Jimbosï Jerusaleni tánantaapti iámindu achatichani, uarhiitichani ka sapiichani. Imecha japarini, kómarhispti: “Jeoba, engajtsïni no jarhuataska, nochi uáka andani uarhiperakuani. Jimboetakua, arhijtsïni ambechi jatsiski para úni”.

Jeoba kurhajchaspti Jeosafatini ka arhispti: “Asï ché je, jíksïni jarhuataaka. Ní je chári puestuecharhu, ísku pakara je ka exe je na engaksïni salbariuaka”. ¿Néna salbariuapirini Jeoba?

Pauandikua, Jeosafati pirerichani máru erakuaspti ka arhiaspti eskaksï ejersitueri orhepani marcharipiringa. Imaksï Jerusaleni uéraspti paraksï Tekoa niárani, jima enga uarhiperanhapiringa.

Pirerichaksï tsípikua jingoni ka uinhachaparini pirekuxapti Jeobani, enga jamberi Jeoba uarhipeni japka imeri ireta jimbo. Konfundiriuaspti ammonitechani ka moabitechani ka imaksï uénaspti ima mísmu uarhiperani. Iáminduksï uarhispti. Peru Jeoba kuájchakuaspti Juda anapuechani, soldaduechani ka saserdotichani. Iámindu iretechaksï mítispti ambe enga úpka Jeoba ka kuenta íntskukuarhisptiksï eska ima seguirixapka kuájchakuni imeri iretani. ¿Néna úsïni Jeoba salbarini imeri iretani? Mámaru ambe jimbo. Ima no uétarhinchasïndi kʼuiripueri jarhuajperatani.

“Chájtsï no jatsiaka para uarhipeni ini guerrarhu. Ní je chári puestuecharhu, ísku pakara je ka exe je na engaksïni pʼímutantajka Jeoba” (2 Crónicas 20:17).