Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Ambe engani jorhenguarhijka Bibliaeri

 JORHENGUARHIKUA 19

Orheta tanimu plaguecha

Orheta tanimu plaguecha

Israelitechaksï jántspirispti ka ejipsiuechaksï uinhamu ánchitaasïrendi. Jeoba, Moisesini ka Aaronini axaspti paraksï arhini faraonini: “Jurajku juchiti iretani pararini kómarhini desierturhu”. Peru faraoni jukari kʼéramakuarhisïrendi ka arhiaspti: “Ambe uéjki uandani Jeoba, no jurajkuauaka israelitechani”. Tátsekua, faraoni sánderu uinhamu ánchitaaspti. Jimbosï Jeoba uékapti xarhatakuni néspi ima. ¿Ambe úspi? Diesi plaguechani axaspti Ejiptu. Jeoba arhispti Moisesini: “Faraonirini no kasu úchesïndi. Pauani tsípku, ríu Nilurhisï jámani jauati. Ní ka arhi eska iámu ríu iurhiri úkuarhintaaka, jimboka no jurajkuska eska juchiti ireta uéakuntaaka”. Moisesi kurhajchaspti Jeobani ka niraspti faraonini exeni. Faraoni exespti eska Aaroni inchamaspka bastonini ríu Nilurhu ka itsï iurhiri úkuarhintaspti. Ríu uénaspti no sési jájkundeni, nóksï úsïrendi itsïmani ka kuruchechaksï uarhimespti. Peru faraoni útasï no uékasïrendi eskaksï israelitecha nipiringa desierturhu.

 Siete jurhiatikua tátsekua, Jeoba ménderu axaspti Moisesini para arhini faraonini: “Engari no jurajkuska juchiti iretani, iápuru ísïksï jauati ranecha Ejiptu”. Ka jimboka faraoni no kasu úspka, Aaroni tarhataspti imeri bastonini ka uénasptiksï uánikua ranecha jámani iámu Ejiptu. Kʼumanchikuecharhisïksï jámasïrendi, kamecharhisï ka tʼirekuarhisï... ¡Iápurisïksï jámasïrendi! Faraoni arhispti Moisesini: “Kurhaku Jeobani eska anhaxustaaka ini plagani. Tátsekua, jurajkuauaka israelitechani”. Jimbosï Jeoba anhaxustapti plagani ka ejipsiuechaksï uánikua rana uarhirichani tánantaaspti. Ka uénaspti iápurisï no sési jájkundeni, peru faraoni ménderu no jurajkuaspti israelitechani.

Tátsekua, Jeoba arhispti Moisesini: “Eska Aaroni uántskaaka imeri bastoni jingoni. Enga ísï uáka, tʼupuri, kupu sapirhati úkuarhintaati”. Ka ísï úkuarhispti, uánikua kupu sapirhatichaksï uénaspti jámani engaksï atajpenga. Máru ejipsiuechaksï arhispti faraonini: “¡I plaga Tata Diosïni jimboesti!”. Peru faraoni siempri no jurajkuaspti israelitechani.

“Mítitaraakaksïni juchiti uinhapikua ka ambe engani újka úni ka jatsiakajtsï para mítini eska juchiti nombri jindeska Jeoba” (Jeremías 16:21).