Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Ambe engani jorhenguarhijka Bibliaeri

 JORHENGUARHIKUA 67

Jerusaleniri bardecha

Jerusaleniri bardecha

Esdrasiri jurhiatikuechani jimbo, jarhaspti israelita ma enga Neemiasi arhinhaenga, rei Artajerjesiri jántspiri máespti. Susa irekaspti, Persiaueri ireta ma. Ma jurhiatikua, Neemiasiri ermanu niraspti Juda uératini ka no sési jásï ambe aianguspti: “Israelitecha engaksï kʼuanhatsintaka Jerusaleni, nóksï sési kuájchakukata jarhasti. Ireteri bardecha ka puertecha engaksï babiloniuecha xereantapka, nótkiksï arreglarinhasïndi”. Neemiasi kánikua kómu pʼikuarheraspti. Uékasïrendi jarhuajpini, jimbosï kómarhipti Jeobani paraka rei jurajkupiringa nirani Jerusaleni.

Enga tiempu nitamapkia, rei exespti eska Neemiasi kómu pʼikuarheraxapka. Ka arhispti: “Nókini méni ísï exespka. ¿Amberi úsïni?”. Neemiasi arhispti: “Juchiti ireta, Jerusaleni, kʼamajkukata jarhasti, ¿néna no kómu pʼikuarheraa?”. Rei arhispti: “¿Nénakini uá jarhuatani?”. Imani ratu jimbo, Neemiasi sïpatikuarku kómarhispti Jeobani. Ka arhispti reini: “Jimboetakua, jurajkurini nirani Jerusaleni para uántani bardechani”. Rei Artajerjesi sésikua íntskuspti. Ístu íntskuspti ambe enga xáni uétarhinchapiringa biajerhu para no ma ambe úkuarhinchani. Ka ístu, Juderi gobernanti úspti ka chkari ambe íntskuspti paraka uántapiringa ireteri puertechani.

Enga Neemiasi niárapkia Jerusaleni, niraspti exeni na engaksï japka bardecha. Tátsekua tánaaspti saserdotichani ka juramutichani ka arhiaspti: “I ambe kánikua no sési jarhasti. Jatsiskachi para uénani ánchikuarhini”. Ireta de akuerdu jarhaspti ka úndasptiksï uántani bardechani.

Máru israelitecheri enemiguechaksï teresmarhuasïrendi ka arhiasïrendiksï: “Asta jiuatsï ma úpirindi kuaskuni bardani engajtsï úni jaka”. Peru ánchikuarhirichaksï no kasu úkuaspti ka seguirisptiksï ánchikuarhini. Sánhani arhisptiksï iótatani bardani ka uinhapiti úni.

Jimajkani, uápuru anapu enemiguechaksï ma repentku uékaspti kʼamajkuni Jerusalenini. Engaksï judiuecha mítipkia, chésptiksï. Peru Neemiasi arhiaspti: “Asï ché je, Jeoba juchantsïni jingoni jarhasti”. Guardiechani péraaspti para kuidariuani ánchikuarhirichani ka enemiguechaksï no úspti no sési úkuani.

 Barda ka puertechaksï listu pakaraspti 52 jurhiatikua jimbojku. Neemiasi iámindu lebitechani juaaspti Jerusaleni paraksï kʼuínchini engaksï kʼamarapkia. Tsimani grupuechani uáspti engaksï pireripka. Esdrasi ma grupu jingoni niraspti ka Neemiasi máteru jingoni. Karharasptiksï bardecharhu imani eskalonicha jimbo engaksï Fuenteri Puertarhu japka. Ka mándani grupu mándani ladu jimbo niraspti iámu uirhipandani. Kústapaaxaptiksï trompetechani, símbaluechani ka arpechani ka Jeobani pirekuparini, astakaksï kúnguarhintapka templurhu. Achaticha, uarhiiticha ka sapiichaksï kéjtsïtakuechani úkuaspti Jeobani ka márkuksï kʼuínchikua úspti. Xánksï tsípixapti engaksï desde iauani uératini kurhaakuarhienga.

“No ma arma enga únhaaka parakini no sési úcheni uáti ísï úni” (Isaías 54:17).