Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Ju je respetarini Jeobaeri juramukuani

Kore uénasïndi no kurhajchani Moisesini. ¿Ambeksï uá israelitecha? ¿Moisesini jingonksï úkuarhia oksï Kore jingoni úkuarhia? ¿Né jingonksï úkuarhia Koreri uájpecha? I uandantskua jarhuataatijtsïni parachi exekuarhini ka únchi exeni sinchi meru respetarisïni Jeobaeri juramukuani.