Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Bideuecha engaksï Bibliaeri libruecheri informasioni jataka

Informasioni de Nehemías

Informasioni de Nehemías

Jorhenguarhi je máru ambe enga jukaparhakueka librueri de Nehemías, uandantskua ma de na engaksï úntapka Jerusalenini engaksï na kʼuanhatsintapkia Babilonia uératini.