Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Bideuecha engaksï Bibliaeri libruecheri informasioni jataka

Informasioni de Esdras

Informasioni de Esdras

Jorhenguarhi je máru ambe enga jukaparhakueka librueri de Esdras, uandantskua ma jurhimbiti kómarhikueri jini Jerusaleni, engaksï na kʼuanhatsintapkia Babilonia uératini.