Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

“Ju je erokuarhini imani ambe engachi no exejka”

“Ju je erokuarhini imani ambe engachi no exejka”

“Ju je erokuarhini imani ambe engachi no exejka”

Ióntki, Jobu kʼérati uandanhiatechani jatsiaspti engaksï tsʼéjkupka para jurajkuni Jeobani. Ju je exeni na enga ini jurhiatikuechani jimbo, familia Baskesi sáno májkueni ambe nitamanchajka. ¿Ambe jarhuataaspi paraksï ménderu sési jarhani Jeoba jingoni?