Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Karachejtsïni je o uandajpani

Para jucha, kʼéri tsípikuarhita máesti jarhuataani kʼuiripuechani engaksï uéjka mítini Bibliaeri ambe o juchari ánchikuarhiteri ambe enga interu parhakpini úkuarhijka. Úra je arini opsionichani parajtsï úni exeantani Jeobaeri testiguechani jima engajtsï cha irekaka.

Senegal

Association Les Témoins de Jéhovah du Sénégal

BP 29896

14523 DAKAR

SENEGAL

+221 33-820-80-00

Ambe jandorajtsï uá uandani o jurhani

Lunesï a biernesï

Tsípa de 8:00 a 12:30 ka xatini de 1:45 a 5:15