Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Karachejtsïni je o uandajpani

Para jucha, kʼéri tsípikuarhita máesti jarhuataani kʼuiripuechani engaksï uéjka mítini Bibliaeri ambe o juchari ánchikuarhiteri ambe enga interu parhakpini úkuarhijka. Úra je arini opsionichani parajtsï úni exeantani Jeobaeri testiguechani jima engajtsï cha irekaka.

Guinea

Les Témoins de Jehovah de Guinée

BP 2714

CONAKRY 1

GUINEA

+224 63-40-96-50

+224 63-35-38-50

Ambe jandorajtsï uá uandani o jurhani

Lunesï a biernesï

8:00 a. m. a 5:00 p. m.