Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Ju je kʼéri tánguarhikuarhu

Ju je kʼéri tánguarhikuarhu

Uáni kʼuiripu kánikua kómu pʼikuarherasïndi ka no sési, peru Bibliajtsïni pʼímarhisïndi parachi no kuatantani. Ini uéxurhini, Jeobaeri testiguecheri kʼéri tánguarhikua, exeraatijtsïni nénachi uá tsípikua jingoni irekani iásï ka ambakiti ambe erokuarhini sánderu orhepatini.