Jurhiatikua 1 de febreruni 1943 jimbo, uénasti úkuarhini klase ma estado de Nueva York, eskuelaeri ma enga kánikua jukaparhakueka. Ima eskuela enga iásï arhinhajkia Bibliaeri Jorhenguarhikua Galaadiri enga Watchtoweririka, jorhendaastia jukari ochu mili tatakechani ka nanakaechani interu parhakpini anapu.

Karhakua: Puerta para inchani Eskuela Galaadiri enga South Lansing (Nueva York) jaka. Kétsekua: Ima enga jorhentpijka ini Eskuela Galaadiri jimbo, uandontskuarhikuaxati estudiantichani klase 31 anfiteatrurhu

Jonathan, enga graduarikuarhika últimu klaserhu, uandasti: “Iámindu ambe engachi jorhenguarhika Tata Diosïri Karakatarhu jarhasti, ka úsïngachi indeni ambe úni engachi jorhenguarhikia nani uéjki ísï engachi jauaka, no arhiparini ambe uéjkiksï pʼindekuechani jatsiani kʼuiripuecha”. Imeri témba Marnie, ístu uandasïndi: “kánikua uékaxaka jarhuatani kʼuiripuechani paraksï mítini eska no ma ambe sánderu sési jarhaska eska imani ambe úni enga juchari Kueraajpiri uéjka. Segura jarhaska eska engaksï niáraska mítini Jeobani, imecheri tsípekua kánikua mójtakuarhiaka”.

Para úni nirani Eskuela Galaadiri enga sinku kutsï durarijka no uétarhisïndi meiampini para karakuarhini. Jima jorhenguarhinhasïndi Bibliaeri ambe ka na enga xáni jukaparhakueka eianhpini. I eskuela jindesti paraksï estudianticha jorhenguarhini ísï irekani eska Biblia na uandajka, ka paraksï prepararinhani para uinhaperantani ka uiuinhasï jatsini Tata Diosïri iretani ka para orhepani uérakuni imani ambeni enga jauaka. I eskuela, ístu jarhuatasïndi paraksï jorhenguarhini Bibliaeri prinsipiuechani ka ísïksï sánderu sési jásï ma pájperata jatsini Tata Diosïni jingoni.

Karhakua: Albert Schroeder jorhendaaxati estudiantichani úraparini modelu ma, de na enga jáxepka tabernakulu (1958). Kétsekua: Ulysses Glass jorhendaxati klase 46 (1968)

Alumnuecha Eskuela Galaadiri jindestiksï temungurhiricha engaksï marhuakuni jaka Tata Diosïni ka engaksï sáno pauani pauani nirajka eianhpini. Engaksï na graduarikuarhijkia, ménichanisïksï kʼuanhatsintasïndi jima enga marhuani japka, oksï máteru paisi jimbo axanhani. Ka máteruksï axanhasïndi para ánchikuarhini ma ísï jukari nobenta Jeobaeri testiguecheri sukursalicharhu engaksï jaka. Ka uánikuechanksï axaasïndi jima enga uánikua irekanhaka, jimbokaksï jima uáka sánderu eianhpini.

Eskuela Galaadiri méntkisï estado de Nueva York jarhasti. Orheta Hacienda del Reino jimbo, echeri ma enga Jeobaeri testiguecherika jini South Lansing. Uéxurhini 1961, móskunhasti Jeobaeri testiguecheri sede mundiali Brooklyn. De 1988 a 1995 Wallkill jarhaspti, jima enga arhinhajka Haciendas Watchtower. Ka 1995 jimbo jima peranhaspti enga iásï jakaia: Centro Educativo de la Watchtower, jini Patterson. Graduasioni klase 134 úkuarhispti marsuni de 2013.

Karhakua: Estudianticha klase 116 salonirhu ma (2003). Kétsekua: Estudianticha, Galaadiri bibliotekarhu (2011)

Setenta uéxurhinistia engaksï jarhuajpika ima engaksï uéntaka Bibliaeri Jorhenguarhikua Galaadiri enga Watchtoweririka, ambakiti ambe eianhpini juchari Tata Diosï Jeobaeri.