Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Pájina jw.org: marhuasïndi para etsakuni ambe enga Biblia uandajka

Pájina jw.org: marhuasïndi para etsakuni ambe enga Biblia uandajka

Uéxurhini 2012 jimbo, 27 de agostuni, Jeobaeri testiguechaksï petaspti jimbanhi pájina Internetiri, jw.org. Exe je na engaksï úrajka ini pájinani Jeobaeri testiguecha ka ístu máteru kʼuiripu.