Uánikua kʼuiripuecha engaksï nípka Feria Internacional 2014 enga úkuarhipka Ruán jimbo (Siudadi enga norti ladu jaka Francia) ústiksï exeni ambakiti eksibisioni ma enga arhinhapka: “Biblia, ióntki, iásï ka sánderu orhepatini”

Eksibisionirhu orhepatini, pantaiechaksï máru jarhaspti enga jimbo xarharaenga bideu ma enga jindepka Bibliarhu anapu manuskrituecheri ma engaksï ióntki anapuepka. Engaksï nípka eksibisionini exeni jimbokaksï exespka bideuni, ístuksï úspti jorhenguarhini eska Biblia ambakiti konsejuechani íntspiasïnga, eska jurhimbitiska enga istorieri ambe uandajka, ka eska májkueni uandasïnga eska ima ambe enga exenhantakia siensiaeri ambe, ka eska uápurisï etsakuarhixaka.

Eksibisioni ístu xarhatasïrendi na enga Biblia úka asta iásï jamberi jarhani ka na engaksï uánikua miioni kʼuiripuecha jatsikia, mámaru formatuecha jimbo, xáni impresu ka ístu elektroniku. Imechani engaksï nípka exeni eksibisionini, intsïkuarhiasptiksï Biblia ma, Traducción del Nuevo Mundo, Biblia ma engaksï Jeobaeri testiguecha újka jukari 120 idioma jimbo.

Uánikua engaksï nípka, uandastiksï eskaksï sési pʼikuarherasïrenga Jeobaeri testiguecha jingoni engaksï úpka eskaksï uánikuecha jatsipiringa Bibliani. Uarhiiti ma enga trabajadora sosialika, ka enga nípka feriarhu tumbicha máru jingoni, uandaspti: “Biblia, juchari erensiaesti. Ka obra máesti enga tsípiti jaka. Méntkisï engani arhintajka, exentasïnga néna uérakuani juchiti problemechani”.

Uarhiiti ma enga 60 uéxurhini jatiripka, ísku pakaraspti enga úpka gratisi intsïnhani Biblia ma, ka uandaspti: “Iáminduchi jatsiska para arhintani; kánikuachi uétarhinchasïnga”.