Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Kʼéri tánguarhikua internasionali 2014: Jeobaeri testiguechaksï jirinhasïndi orheta Tata Diosïri Juramukuani

Kʼéri tánguarhikua internasionali 2014: Jeobaeri testiguechaksï jirinhasïndi orheta Tata Diosïri Juramukuani

Biblia uandasïndi Tata Diosïri Reinueri ambe. ¿Na xáni jukaparhakueski i reinu iásï? Interu parhakpini anapu Jeobaeri testiguechaksï tánguarhintaspti paraksï jorhenguarhini Tata Diosïri Reinueri ambe ka exenksï na enga xáni uinhapika.

PARAJTSÏ SÁNDERU MÍTINI

¿NÉKSÏ ÚXAKI IÁSÏ AMBE ENGA JEOBA UÉKAJKA?

¿Néskichi Jeobaeri testiguecha?

¿Mítiaskijtsï Jeobaeri testiguechani? ¿Na xánijtsï meru mítiski juchari ambe?

¿NÉKSÏ ÚXAKI IÁSÏ AMBE ENGA JEOBA UÉKAJKA?

¿Andiksïsï Jeobaeri testiguecha nirajki kʼéri tánguarhikuecharhu?

Mándani uéxurhini, jucha márku tánguarhisïnga tanimu uelta para i kʼéri tánguarhikuecha. ¿Nénaksïni marhuachia i xáni ambakiti tánguarhikuecha?