Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Kʼéri tánguarhikua espesiali jini Israel

Kʼéri tánguarhikua espesiali jini Israel

Exe je sánderu jukaparhakua ambe kʼéri tánguarhikua espesialiri ma Jeobaeri testiguecheri enga úkuarhipka Israel 2012 jimbo.